het lot van de herhaalde proeven

een sterk verhaal