het geweten der woorden

Dokter Hachiya’s dagboek uit Hirosjima

the gift