energy before matter

onzichtbare en zichtbare krachten