en huponomei

wu-wei weil

een lepel honing in een vat teer