de ziel van de gebeurtenis

historicus van het gevoel