de stilte die niet zwijgt

de eenvoud van aandacht