de oven redt zichzelf

internet, de mens en de dingen