‘Het was een stormpje van genoegen dat weer geluwd is.’
Dat is het.