Monsanto strooit genetisch gemanipuleerd zaad uit over nabijgelegen akkers. Daarna klagen ze de boeren aan dat ze hun gepatenteerd zaad gebruiken. Monsanto is het kwaad, zeg ik als ze vraagt of ik in de duivel geloof.

Monsanto maakt roundup, dat onkruid bestrijdt. In de dorpjes waarboven sproeivliegtuigjes duikvluchten maken wonen misvormden, misgroeiden en doodzieken. Lege vaten liggen in bermranden van akkers waar kinderen spelen.

Ik wil een vijver. Ik heb er ooit een gehad die was goed, vol kikkers. Ik wil een badkamer, daarvoor moet een wandje doorgebroken worden, en hoewel steeds meer zelf lukt in het huis is de sloophamer een grote stap: is dat een dragend muurtje?

Zolang ik meer wil verandert niks want meer willen is zoals het altijd gaat.

De witte kip met het witte ei is duurzamer, zegt ze. Het witte ei kost minder voedsel. De witte kip leeft langer. We kijken naar kippen op het scherm. Ze schrijft over kippen. Ik vind haar beelden mooi. Kippen zitten op elkaar gepropt, als in een krijsend golfslagbad.

Als het aan de kip ligt legt ze 13 eieren per jaar.

Het is heel makkelijk zegt ze als ze de kat brengt. Om een zonnepaneeltje op het dak te leggen en daar stroom van te trekken. Ze heeft er een koelkastje op draaien en ze laadt haar telefoon op. Ze slapen in een huisje in de moestuin.

Moralisme is onaantrekkelijk. We worden niet graag onze plek gewezen. We weten dat ons gedrag anders moet, daarop hoeven we niet geattendeerd te worden. Ik lees waarom we in de penibele situatie zitten waarin we zitten:

Alleen materie doet ertoe.
Survival of the fittest.
Het zit in de genen.
Evolutie verloopt lukraak.

Als je de vier perceptie-mythen gelooft, beland je in de wereld waarin we zitten. Er zijn ook andere manieren waarop je naar de werkelijkheid kunt kijken:

Ik vertrek morgen van A naar B omdat ik denk: ik wil mijn moeder bezoeken.
De zwakste overleeft niet.
Genen kunnen zich aanpassen bij veranderende omstandigheden (ze zijn read/write).
Evolutie verloopt sprongsgewijs.

Mijn probleem is dat ik niet werkelijk geloof dat ik als individu invloed heb. Als ik iets anders zou geloven, zou ik iets anders doen. Het kan me weinig schelen (geen kinderen, de mensheid is een plaag).

Geest heeft invloed op materie.

B=MAP.