Tijd is wezenlijk. Het besluit van een stuurman de koers tien graden naar stuurboord te verleggen, is even rationeel als de stappen in een wiskundige afleiding; toch berust de rationaliteit van dit besluit niet louter op formele berekeningen, maar op het tijdstip waarop het wordt geëffectueerd. De berekeningen kunnen foutloos zijn uitgevoerd, maar als de resulterende handeling te lang wordt uitgesteld, wordt het besluit ‘irrationeel’. Stephen Toulmin, Kosmopolis

Over tijdgebonden kennis, context, omstandigheden. Er zijn altijd omstandigheden, daarom kan rationeel gedrag irrationeel zijn en vice versa.