In een tekenprogramma begrijp ik de keuze, soms is een afbeelding breder dan hoog. Misschien kan ik mijn teksten ook eens liggend loom afdrukken, als op een stralende dag in juni, met een horizon en vergezicht. Rudi Fuchs schrijft dat een landschap door een zeventiende-eeuwse schilder werd geconstrueerd. Het boompje linksvoor op het schilderij bestond in werkelijkheid niet, dat werd er in het atelier ingeplakt, een natuurlandschap had een boompje linksvoor. Schilderijen berustten op een afspraak tussen schilders.