Wat noemt u passie? Hoe onderscheidt u die van de liefde?
De meeste mensen zien geen verschil, passie is voor hen gewoon een heviger graad van liefde. Wil je het wat zorgvuldiger uitdrukken, dan zou je kunnen zeggen dat die twee gevoelens haast elkaars tegengestelde zijn. In de passie ligt het verlangen naar bevrediging, verzadiging opgesloten, ze is er soms op uit een ander te dwingen, te domineren. In de liefde daarentegen ligt zelfverloochening. Toen ik met dat boek bezig was, heb ik die twee afwisselend beschreven: nu eens de liefde die zelfverloochening, dan weer de liefde die passie is. Maar uiteindelijk is de passie eerder van de orde van de agressiviteit dan van de zelfverloochening. Etymologisch is het merkwaardig genoeg juist omgekeerd. Passie is ‘lijden’, een passieve toestand. Zo spreekt men van de ‘Passie’ van Christus, en dat betekent dan dat Jezus geseling en kruisdood heeft ondergaan. De liefde is een actieve toestand. – Met open ogen, Marguerite Yourcenar

«
»