Writing nonfiction is more like sculpture, a matter of shaping the research into the finished thing. – Joan Didion

(via Lisa F.)

Is te doen zou je zeggen, ondanks de oneindige omvang en beschikbaarheid van data bij autobiografische nonfictie. Een goede onderzoeksvraag helpt om boek of essay af te bakenen. Lisa F. geeft weer een nieuwe cursus. Ik ken niemand van wie ik zo veel over schrijven geleerd heb als van haar. Zij weet uit alle teksten van alle deelnemers interessante dingen te halen, terwijl je bij andere cursussen vaak al snel zit te geeuwen door gebrek aan feedback-protocol en regie. Zo lang ik leef zal ik dat als een Amerikaanse karaktertrek beschouwen: elke seconde nuttig besteden, alles uit beschikbare tijd persen, als uit een citroen.