Jonas Staal en Harmen de Hoop voerden twee jaar lang elkaars performances uit. Staal en Hoop. Geweldige namen. Staal, hard in zijn overtuiging (activisme, politiek bedrijven, kunst om een positie duidelijk maken). Hoop, subtiel interveniërend, zachtjes in het dagelijks leven ingrijpend, morrelend niet schreeuwend. Herdenkingsmonumenten voor Geert Wilders (De Geert Wilders werken, 2005) versus de snelheidslimiet op verkeersborden veranderen van 50 in 45 km/uur (Speed Limit #1, 2008).