Jij bent mijn oogappeltje komt uit de bijbel. In het boek Spreuken staat: ‘Bewaar mijn wet zoals de de appel van uw ogen.’ Dus als iets heel dierbaars. Er zijn veel spreekwoorden en gezegden die uit de bijbel komen. Bijvoorbeeld: Wat jij niet wilt dat jou geschiedt, doe dat ook een ander niet. Alleen staat het in de bijbel andersom: wat jij wilt dat jou geschiedt, doe dat ook een ander. Maar dat rijmt niet. Er zijn ook uitdrukkingen die uit de mythen van de oude Grieken zijn gehaald. Bijvoorbeeld: een Tantaluskwelling. Tantalus was door de goden veroordeeld om in de onderwereld voor eeuwig honger en dorst te hebben. Hij stond midden in het water, maar zodra hij ervan wilde drinken, stroomde het weg. Hij stond ook onder een boom vol vruchten, maar zodra hij er een wilde pakken, werden ze onbereikbaar.

stem: joke van leeuwen
perspectief: een boek voor kinderen en andere mensen over taal, het Nederlands
titel: oogappel
bron: waarom een buitenboordmotor eenzaam is (2004)
mopw: meerstemmige encyclopedie / appel