Om mij vele dingen eigen te maken, moet ik nogal dikwijls van mening durven veranderen. Dit heeft niets met wispelturigheid gemeen, want meestal moet ik me tegen mijn aangeboren vasthoudendheid verzetten. Meer dan ooit word ik dit laatste vandaag gewaar. Om er in de toekomst aan te denken, doe ik moeite deze persoonlijke bevinding neer te schrijven. Men neemt immers geen medicijn om zijn buurman te genezen, doch om zelf weer gezond te worden. De man voor het venster, Maurice Gilliams