Man met hond staat voor een deur. Hond wacht geduldig naast hem. Man opent deur en gaat een huis binnen. Ik kijk naar de dichte deur en moet denken aan het verhaal over een dorp met hevige sneeuwval in de winter, zo hevig, dat daar niet tegenop te sneeuwschuiven viel, deuren bevonden zich op drie meter hoogte. Dan komt de man naar buiten, tilt de hond op, gaat naar binnen.