Als we niet door de luchtdruk werden samengeperst zouden we met onze kruin tegen de sterren aan zitten, zoals Horatius zei, met andere woorden we zouden vormloos, vaag en onpersoonlijk zijn. Ieder van ons bestaat voor de ene helft uit wat hijzelf is en voor de andere helft uit wat de wereld is waarin hij leeft. Wanneer die wereld overeenstemt met onze karakteristieke eigenheid en die versterkt, dan verwezenlijkt onze persoon zich volledig, voelt hij zich gesteund door zijn omgeving en gestimuleerd om zijn innerlijke kracht te ontplooien. Wanneer die wereld ons vijandig gezind is dwingt ze ons, omdat ze ook een deel van onszelf is, tot een onophoudelijk verzet en gevecht; ze deprimeert ons en verhindert dat onze persoon volledig tot ontwikkeling komt en zijn vruchten afwerpt. José Ortega y Gasset.