over voortdurend bewegen tussen empathie en scepsis

Dat vind ik ook heel fijn aan de essayvorm. Je hoeft niet rigide te zijn in je uitgangspunten, je kunt je eigen gevoel onderzoeken. Met dat onderwerp [Morgellons disease] zou het echt oneerlijk zijn om te veel zekerheid te veinzen. Lezers zullen al die verschillende visies of emoties waarschijnlijk ook hebben.

[…]

Mijn werk is hoe dan ook geen afgerond geheel waar geen speld meer tussen te krijgen is. Reacties en kritiek zijn er een onderdeel van, maken het groter. En zo’n opmerking zeker, die leert me weer iets.

[…]

Schrijven levert niet altijd een katharsis op, je voelt je er niet per se beter door, maar het kan helpen vorm te geven aan ervaringen.

[…]

Voor een roman heb je iets meer afstand van de wereld nodig: je moet je een beetje kunnen isoleren. Essays zijn, net als interviews of reportages, wat meer ‘in de wereld’.