Ik verbeeld me dat ik een inner journey maak, die is zo rond 2003 begonnen. Ik hang nu in de narcistische fase, de volgende stap is surrender. Als je iets leert is is het onoverkomenlijk dat je het geleerde predikt, op het narcistische af, omdat je gebroken hebt met wat hiervoor kwam, of de wereld blijkt anders in elkaar te zitten dan je dacht of hoopte, je bent zwak, en je moet jezelf overtuigen van je nieuwe identiteit.

Ik gebruik bewust het woord verbeelding. Verbeelding is één van de belangrijkste functies van het brein: het brein houdt zich altijd bezig met de toekomst, beeldt zich allerlei mogelijke toekomsten in, ook als je depressief in bed ligt. Bij depressieven is het spectrum aan alternatieven niet zo breed, het toekomstbeeld vrijwel altijd negatief.

Het doel van de inner journey – zoals het doel van elk leren, elk leerdoel – is uitkomen bij Truth. Waarheid openbaart zich, en dat klinkt goddelijk (wat iets anders is dan religieus): truth is onpersoonlijk, hangt niet van jezelf af, zwaartekracht geldt voor iedereen. Als je van een gebouw springt val je dood.

De vraag in het leven, tijdens een inner journey, is niet: waarom overkomt mij dit? (persoonlijk). De vraag is, wat kan ik ervan leren? (welke waarheid openbaart zich hier?) Gebeurtenissen zijn intiem, ze raken jouw leven direct, maar niet persoonlijk: je krijgt een kind, je wordt ziek, iemand duwt jou uit de bus.

Wat is dan de purpose of life? Het ontdekken, het leren van die truths. Als je out of sync leeft met die truths, bots je door het leven. Congruentie is het doel.

Zo gauw je een waarheid geleerd hebt, verandert je leven dan ook. Truths are agents in creating your reality/events.

Het leuke van de journey zoals de Teacher me die voorspiegelt, is dat ze de stadia van de inner journey koppelt aan macro-gebeurtenissen: gebeurtenissen in de wereld.

The teacher wants us to see this through the lense of events happening in the world. The unimaginable happened, de wereld kwam tot stilstand, denkt nu over hetzelfde na. Is er een andere definitie van Interventie?

Het sterkt me in een persoonlijke overtuiging: mystical awakening, leven volgens de wetten, (‘all is one’) is ontzettend pijnlijk.

(Ik lees de lezersreacties op nu.nl op de piloten van KLM die drie ton verdienen en dwarsliggen om tot een akkoord te komen. Het kost immense kracht om niet te oordelen, het oordeel is er al. Bidden doe je omdat je ego te sterk is: please, help me to not give in to negativity, instead, to do whatever awakens me to love.)

[notes bij het online leren bij Caroline Myss]