I don’t write long forms because I’m not interested in artificial deceleration. As soon as I see the glimmer of a consequence, I pull the trigger. – Sarah Manguso

Glimmers of a consequence schitteren overal, je leest ze, je hoort ze, je kijkt, je denkt veel voelt traaahaaaaaag, te-le-vi-sie, boe-ken, ge-sprek-ken, le-zingen uitgesponnen. Behoefte aan kort komt niet voort uit onlust tot lezen of luisteren, maar uit gulzigheid, leergierigheid, prikkeling, not wasting time, tijd is het schaarse goed, abundance everywhere. Sin: occupying one’s mind, aandacht vragen, zonder mogelijkheid-van-weg. Een bloem, vogel, mens, wolk verveelt nooit. Grace: niemand vervelen. Als je het doet, dan goed, kort.