De mens heeft een beweeglijke en onrustige geest meegekregen, die nergens blijvend steun vindt, maar her- en derwaarts speurt en zijn gedachten uitzendt naar al wat hem bekend en onbekend is, ronddolend, ongedurig en het meest in zijn schik met wat hem nieuw is. – Seneca

We like things more as they become more familiar to us. We’re driven to seek missing info that closes our knowledge gap. – Coglode

We zijn nieuwsgierig.
We zijn bang.
Naar het onbekende.
Weg van het onbekende.

Orde.
Chaos.

«