This story has gotten old.

Het idee dat we door een boze vader verstoten zijn uit een tuin omdat we ongehoorzaam waren, en dat het de schuld is van een slang en een vrouw, en dat we sindsdien niet langer één zijn met natuur, dieren, bomen en planten. Als je stopt dat verhaal te geloven is er nog steeds realiteit: natuur, dieren, bomen, planten. Als je de mythe nooit geloofd hebt, zoals driekwart van de wereld, ook.

Ongoingness.
Infinite game.

Mythes zitten diep in ons, ze bepalen ons gevoel van eigenwaarde, ons wereldbeeld, zegt Villoldo. Programma’s in het limbische brein zijn moeilijk stop te zetten. Ze draaien de hele en kleuren onze dag.

The Warrior fights.
The Damsel in distress flights.
The Needy child wants to be fed.
The Misguided lover commits fornication

Mythes leiden tot religie, moraal, filosofie, ideologie, nooit tot waarheid. Rampen, crises, radicale technologie, ontdekkingen (de aarde is rond, de aarde draait rond de zon) doen wereldbeelden kantelen, nieuwe beliefs ontstaan.

Als je een ander verhaal gelooft, verandert je leven onmiddellijk.

You can dream a new world into being.

Wat je niet ziet is zeker zo belangrijk als wat je ziet.

Entanglement.
Ongoingness.
Living with.
Dying with.

Wat het web en ai en klimaatverandering en de collapsing van monotheïstische godsdiensten brengt weten we niet. Eerst meer terror. Uncertainty.

[Ik lees de bronnen bij Botanical wasteland van BVDS (Alberto Villoldo, Donna Haraway, Ian Cheng, James P. Carse). Ik zit in het donker in de theaterzaal en kijk hoe ze een wereld maken. Die wereld is gifgroen, bedwelmt de zintuigen. Letters vallen als druppels langs de wand. Er zijn vier windrichtingen. Je zit niet lekker gerieflijk op een theaterstoeltje achterover geleund met uitzicht op het zuiden. Je komt daas uit de zaal. Als BVDS niet aan het maken is drinken ze boerenkool om de pijnappelklier te stimuleren. De infinite game levert niet enkel amusement, zoekt transformatie. Met rook kun je je gezicht wassen.]