Wij leven in een wereld die uit is op producten; wanneer wij haar gingen veranderen in een wereld die uit is op processen, die tot producten leiden, zouden wij weldra niet meer thuis op stoelen zitten maar in stoelenfabrieken op de grond.