Mijn vader was een dichter. Ziehier een haiku van zijn hand:

Vijf lettergrepen,
en zeven lettergrepen.
Vijf lettergrepen.

Omega minor, Paul Verhaeghen