tegelijkertijd ja en nee zeggen; betrokken afstand; openstaan voor het geheim van dag en nacht, het vogeltje dat vliegt en de vetbol links laat liggen.