Peter Sloterdijk schrijft geestig over encyclopedieën. Hij constateert dat ze zich tevreden stellen met een alfabetische rangschikking van de artikelen – alsof encyclopedieën iets geweldigs hadden kunnen zijn, als men meer ambitie had getoond.

Hij vervolgt ‘het vormend effect van de alfabetisch ‘geordende’ lexica van de achttiende eeuw mag men niet onderschatten. Ze dienen als oefenmateriaal voor het incoherentisme van latere lexica.’ 1. Een alfabetische rangschikking is geen ordening. 2. Latere lexica zijn incoherent.

Hij eindigt, ‘alleen al hun structuur versterkt de impliciete overtuiging van de moderne mensen dat de wereld een aggregaat is van geïsoleerde afzonderlijkheden; geen holisme kan tot op de dag van vandaag tegen dit cliché op, het ecologische zomin als het filosofische.’ – Peter Sloterdijk, Je moet je leven veranderen, over antropotechniek (vert. Hans Driessen)