Wees zorgvuldig. Vul geen overbodige informatie in want dan wordt het antwoord fout gerekend. Maak in je antwoord duidelijk onderscheid tussen antwoord 1 t/m 6. 

  1. deze
  2. heb
  3. ik
  4. gemist
  5. denk
  6. ik

[Elk uur van de twaalf moet ik één keer glimlachen. Het nakijkalgoritme zou dit niet snappen, aan het antwoord blind 0 punten toekennen. Daarom kijken we vooralsnog handmatig na.]

«