Steeds zijn mensen bezig dingen zoals ze zijn te vergelijken met dingen zoals ze niet zijn. Steeds is er de spanning tussen wat we denken en de werkelijkheid. Of, als je denkt dat we de werkelijkheid niet kunnen kennen: tussen wat we denken en nog meer denken. – De wereld vereenvoudigen, zinnen en passages 1965-2005, Koos van Zomeren