Toch is het nabootsen van de resultaten van het denken nog niet hetzelfde als denken. Zoals Turing zelf benadrukte, zullen algoritmes onze intuïtie nooit helemaal vervangen. Er zal altijd ruimte zijn voor ‘spontane oordelen die niet het resultaat zijn van een bewuste redenering’. Wat ons werkelijk slim maakt, is niet ons vermogen om feiten te destilleren uit documenten of statistische patronen te ontwaren in een verzameling gegevens. Het is ons vermogen om dingen te begrijpen, om de kennis die we opdoen uit observatie en ervaring, uit het leven, te verweven tot een rijk en vloeiend begrip van de wereld dat we kunnen toepassen op elke denkbare taak of uitdaging. Het is die soepelheid van de geest die zowel de bewuste als de onbewuste cognitie omvat, de rede en de inspiratie, die ons mensen in staat stelt conceptueel, kritisch, metaforisch, speculatief en gevat te denken – om sprongen te maken in onze logica en ons verbeeldingsvermogen. – De glazen kooi, Wat automatisering met ons doet, Nicholas Carr (Huub Stegeman)