Als je alleen bent, wiens voeten was je dan?

De verlokkingen, door emoties aangedreven hunkeringen: gulzigheid (koekjes, chocopops), begeerte (lust), inhaligheid (spullen), woede, lusteloosheid, droefheid, trots en hovaardij (eigendunk).

Het verrast me dat ze droefheid een dwaling noemt.