[Culturen] verdragen elkaar slecht, stoten elkaar af. De ene cultuur spoelt gewoon over de andere heen, vernietigt deze. Culturen zijn geen bloemen, ze hebben meer weg van bomen: ze zitten elkaar in de weg. De prachtigste boom krijg je als hij de ruimte heeft. – Gerrit Krol, De schrijver zijn schaamte en zijn spiegels