leven en werken

met het hart leven, aandachtig werken