Overleven is ontzettend moeilijk in je eentje.

Roofdieren hebben de luxe fouten te mogen maken, prooidieren niet.

Als de gazelle rent, niet struikelt, rent hij een leeuwin eruit, meestal jagen de vrouwtjes. Als de haas geen fout maakt, rent hij vos en wolf eruit. Als de vis geen fout maakt, de verleiding weerstaat, geprikkeld door sprankelend zonlicht, om naar het wateroppervlak te komen, overleeft hij de duikvlucht van de zeearend. Hij moet dan nog altijd oppassen voor de otter.

Een leeuw velt met gemak een olifantkalf, maar zodra tien olifanten als een burcht om het kalf gaan staan, een dik grijs ondoordringbaar woud van stammen, gebeurt er niets.

Een leeuw wint het niet van een volwassen olifant, maar zodra tien leeuwen met hun scherpe klauwen aan het achterste van een olifant gaan hangen, niet loslaten, zijn ze in staat hem te vellen.

De mens eet brood en vlees en drinkt water door tientallen mensen gemaakt, hij woont in huizen en steden gemaakt door duizenden.

De omstandigheden controleren en jezelf beschermen valt in je eentje niet mee.