De liefde is de enige onoverwinnelijke veldheer, schrijft Plutarchus. We kijken Game of thrones, drenken onze boterhammen in bloed, kwaad, geweld. Wat een zondige serie.

De kop van een dood hert hangt aan de muur, er liggen schedels, botten. De grote heet Max, de kleine Bambi (ze heeft er twee). Ik verwacht dat ze een voorkeur heeft voor de Starks, waar de winter komt.

Het leven op maandagochtend bestaat uit de was doen. En nu maakt ze achter mijn rug het fornuis schoon. Het aangekoekte spul rond de gasopeningen, wat gaat daar zitten als je kookt? Het nieuwe normaal is verre van normaal, I love every minute, nog 64 afleveringen te gaan.