Gemeenten spuiten hun stoepen en straten schoon met glyfosaat van Monsanto, lees ik in de krant. Dit gif sijpelt de bodem in, het verdwijnt in putten, het bereikt het oppervlaktewater. Glyfosaat is kankerverwekkend. Het tast het bodemleven aan. Het is de veroorzaker van ‘geboorteafwijkingen, hormoonversterkende effecten, dode reptielen en amfibieĆ«n en verstoorde bodemsystemen.’ Uiteraard ‘mogelijk’, ‘volgens een rapport’, ‘volgens onderzoek’, ‘volgens wetenschappers’. Beelden van mismaakte kinderen en radeloze ouders poppen op mijn netvlies (eerder geziene documentaire). Per 2016 geldt een verbod op het spuiten van gif. Dit verbod geldt voor gemeenten, particulieren en hoveniers. De landbouwindustrie valt buiten de nieuwe wetgeving. ‘Een boer kan niet alle plagen beteugen met afrikaantjes,’ aldus het ministerie. Je kan woorden gebruiken. Je kan de wereld gebruiken.