De komst van de telegraaf, de spoorwegen en fotografie veranderde onze beleving van tijd en ruimte, schrijft Rebecca Solnit in The annihilation of space and time: we konden sneller reizen, sneller communiceren, de tijd stopzetten. We konden twee keer in dezelfde rivier stappen, gebeurtenissen herbeleven. We kregen film. Solnit vertelt dit in een boek over Eadweard Muybridge.

Maar wat herbeleef je precies als je gebeurtenissen van een ander herbeleeft? Je zou even goed kunnen spreken over the annihilation of self, the invasion of others. De grootste uitdaging is niet het vinden van tijd of ruimte, maar afstand houden. Solnit schrijft: Muybridge was forty-two when he began the motion studies. Deze informatie troost. Beginnen is elk moment mogelijk.