Hij adviseert een boek met zinnetjes aan te leggen, die je regelmatig tevoorschijn tovert. De constanten. Ze helpen koers te houden. Die zinnetjes – toespelingen op de eeuwigheid temidden van het dagelijkse tumult, de onrust, zijn er niet meteen, daar werk je aan.

This is the new beginning of all that is yet to come
Entropie neemt altijd toe
Change is constant
Het is niet je taak anderen te kennen maar jezelf
To do whatever best awakens you to love