Als je regel 9 toepast – Assume that the person you are listening to might know something you don’t – zou je kunnen overwegen Petersons boek te lezen, of elk book, wat dat betreft, als het je te doen is om het omcirkelen van de ‘unknown’ (ander woord voor chaos).

12 Rules for Life: An Antidote to Chaos (2018)
1. Stand up straight with your shoulders back
2. Treat yourself like you are someone you are responsible for helping
3. Make friends with people who want the best for you
4. Compare yourself with who you were yesterday, not with who someone else is today
5. Do not let your children do anything that makes you dislike them
6. Set your house in perfect order before you criticize the world
7. Pursue what is meaningful (not what is expedient)
8. Tell the truth — or, at least, don’t lie
9. Assume that the person you are listening to might know something you don’t
10. Be precise in your speech
11. Do not bother children when they are skate-boarding
12. Pet a cat when you encounter one on the street

Beyond Order: 12 More Rules for Life (2021)
13. Do not carelessly denigrate social institutions or creative achievement
14. Imagine who you could be and then aim single-mindedly at that
15. Do not hide unwanted things in the fog
16. Notice that opportunity lurks where responsibility has been abdicated
17. Do not do what you hate
18. Abandon ideology
19. Work as hard as you possibly can on at least one thing and see what happens
20. Try to make one room in your home as beautiful as possible
21. If old memories still upset you, write them down carefully and completely
22. Plan and work diligently to maintain the romance in your relationship
23. Do not allow yourself to become resentful, deceitful, or arrogant
24. Be grateful in spite of your suffering

Ik geloof dat elke schrijver orde verlangt. Ik geloof dat kunstenaars de minst vrije personen op aarde zijn. Vrijheidsdrang: je gevangen voelen in andermans orde, ‘heilige moeten’, niet anders kunnen. Ik geloof dat schrijvers, kunstenaars, bezig zijn met orde omdat ze niet tegen chaos kunnen. Chaos dringt door kieren en gaten binnen. Realiteit is chaos. Dood en entropie is ultieme chaos, unbecoming. Iets maken uit chaos, realiteit, is niet alleen scheppen, becoming, het is orde scheppen van eigen makelij, volgens eigen regels. Ik geloof dat geest chaos wil bedwingen (homo prospectus). Ik geloof dat kunstenaars nauwelijks tegen chaos kunnen. Ik geloof dat ze alleen spelletjes wil spelen op eigen voorwaarden. Ik geloof dat ze geen vrienden hadden in de speeltuin en de zandbak. Ik geloof dat schrijven, kunst maken, gaat over de vrijheid voelen om tegen orde van een ander aan te schoppen, of die van een maatschappij, of geschiedenis, of jezelf (verantwoordelijkheidsgevoel) omdat destructie nodig is voor creatie, het stuk willen maken van orde, van andermans zandkasteel, om die te vervangen door eigen orde. Ik geloof niet dat creatie iets te maken heeft met chaos als in zomaar wat doen. Daarvoor is taal te lastig, te lineair, vereist het structuur, ook een gedicht, juist een gedicht. Kunst is orde. Scheppen is orde aanbrengen. Elke kunstenaar die ik achter de schermen heb bezig gezien en Zadie Smith die ik nu lees bevestigen mijn geloof: een kunstenaar is compulsief-obsessief bezig met orde, met precisie. Elke kunstenaar is bezig met schoonsnijden, met bezweren. Ik geloof dat Jordan Peterson vertelt dat je je leven kunt benaderen als een kunstwerk dat kan mislukken. Dat veel regels gaan over de kans op mislukking iets te verkleinen. Dat hij cognitie niet alleen heeft bestudeerd maar met die kennis iets doet, het bizarreness effect toepast zodat we enkele van zijn regels mogelijk onthouden (kat, kreeft, skateboarden). Kunst (aandacht trekken) is gebaat bij opvallend detail, contrast. Ik geloof dat elk kunstwerk een geloofsbelijdenis is, getuigt van een ziel.