Een vertaling heeft haar eigen woordenhuid. Mobidickiana, Barber van de Pol