Wat heb je aan intelligentie, vraagt Rachel Armstrong zich af – al lijkt ze niet direct op zoek naar een antwoord. Ze pleit, in reactie op Nick – ‘superintelligence’ – Bostrom, voor rijkere criteria dan ‘intelligentie’ om waarde aan toe te kennen, om leven te waarderen. Wat is intelligentie trouwens? Gooi Deep Blue in een rivier, en gooi je hond erachteraan. Elk lichaam is ‘intelligent’. Ze heeft ook weinig met transhumanisme. ‘What exactly is there to transcend from?’ Wat bindt ons aan het bestaan? Welke waarden? We zullen die waarden opnieuw moeten denken.

Er is een soort die kan wat de mens niet kan, overleven in leegte, zegt Rachel. Ze toont een foto van een tardigade, een diertje dat eruit ziet als een tardigade*. ‘How can we invite sympathy with life forms?’ Moeten we gist, schimmels en bacteriën wel isoleren in steriele laboratoria, afgesloten van zonlicht, open systemen, om ze ‘werk’ te laten doen? Je wil er niet aan, wat Rachel zegt is te groot, te omvattend, en toch bevalt dit denken me – je bent die mens die zich speciaal voelt (= jezelf) al lang beu. We moeten meer oog hebben voor ‘alles’. Ze beveelt het werk aan van Jane Bennett, Vibrant matter.

– Lezing Rachel Armstrong, Icological communities (5/5)

(28, 29, 30 maart, Age Of Wonder, Baltan Laboratories, a festival celebrating the spirit of 100 years of Natlab)

* Tiny invertebrates called ‘water bears’ can survive in the vacuum of space, a European Space Agency experiment has shown. They are the first animals known to be able to survive the harsh combination of low pressure and intense radiation found in space. Water bears, also known as tardigrades, are known for their virtual indestructibility on Earth. The creatures can survive intense pressures, huge doses of radiation, and years of being dried out. Tardigrades are microscopic animals that live in soil and other environments. – Rachel Courtland, NewScientist

»