lydia davis

verloren dingen

getijde

laatste bladzijde bezoek aan haar man