I don’t write long forms because I’m not interested in artificial deceleration. As soon as I see the glimmer of a consequence, I pull the trigger. – Sarah Manguso

Glimmers of a consequence schitteren overal, je leest ze, hoort ze, ziet ze, je denkt en daarom voelt veel traaahaaaaaag, uitgesponnen, te-le-vi-sie, boe-ken, ge-sprek-ken, le-zingen. Behoefte aan kort komt niet voort uit onlust tot lezen of luisteren, maar uit lust tot inhoud, leergierigheid, prikkeling, not wasting time, tijd is het schaarse goed, er is veel interessants. Sin: occupying one’s mind, aandacht vragen, zonder mogelijkheid-van-weg. Een bloem, vogel, mens, wolk verveelt nooit. Woorden doen dat. Grace: niemand vervelen. Als je het doet, dan goed, kort.