Ik ben van december 1971 en hoewel ik niet graag het woord ‘dus’ gebruik (het nagelt oorzaak en gevolg vast) kreeg ik dus les in wiskunde, natuurkunde en scheikunde. ‘Kies exact’ was de slogan waarmee de overheid de studiekeuze van meisjes be├»nvloedde. Ik deed dat. Ik koos exact. Je bent zestien jaar. Je kiest exact. Je denkt dat je zo alle opties openhoudt, dat alle opties zo lang mogelijk openhouden belangrijk is. Nuttigheidsdenken. Onwetend huppel je vervolgens de wereld in. Zo’n deeltjesversneller is mooi, maar troost niet. Sindsdien wantrouw ik. Had ik de dubbelzinnige boodschap maar ter harte genomen. Kies precies.