The opposite of coincidence is entropy. Entropy is laziness. Entropy is energy being sucked away into nothingness. Entropy is the universe clocking fake hours on its time sheet. Entropy wants your car’s tires go flat; it wants your cake to fall; it wants your software to crash. It wants bad things for you. So remember, stay halfway between coïncidence and entropy and you’ll always be safe. Take my word for it, a day in which nothing bad happens is a miracle – it’s a day in which all the things that could have gone wrong failed to go wrong. A dull day is a triumph of the human spirit; boredom is a luxury unprecedented in the history of our species.

Deze notitie viel uit het boek De wetten der emoties van Nico Frijda. Ik probeer grip te krijgen op zaken die niet via begrip te doorgronden zijn, woede, verdriet, passie, verveling, liefde, spiritualiteit, en stuitte toen – toeval – op entropie. Als internet één grote database is die we met zijn allen vullen, keurig in 284 talen vertaald, is verzet tegen niet willen wat gebeurt, tegen niet willen dat je auto roest, dat alles uit elkaar valt, een klein, idiosyncratisch éénspersoonsencyclopedietje. Vandaag: entropie. Een dag waarin niets kwaads gebeurt is een wonder. – citaat vermoedelijk van Douglas Coupland, Player One