locked-in

een boek nalaten

een boek verfilmen (leven als film)

een boek schrijven (metafoor)

een boek maken (praxis)