een geschiedenis van de wereld in 10½ hoofdstuk

de eerste man (2)