Er zijn geen afzonderlijke gebeurtenissen, er is geen oorzaak en gevolg, geen causaal verband, althans niet in één richting, eerder een continu gebeuren, een wederkerigheid tussen alles.

Toekomst komt niet voort uit het heden, oorzaak komt na gevolg. Je stapt op de fiets (gevolg) om naar de supermarkt te gaan en daar boodschappen te doen (oorzaak).

Dit probeerde ik gisteren uit te leggen en dat lukte niet, ik bazelde iets over hoe een plan al wat gebeurt bepaalt. Dat je gedrag niet goed kunt verklaren door het te observeren, je moet achteraan beginnen, en dus stuit ik vandaag op lezingen van Alan Watts, dat kan niet anders, zodat ik het gesprek voort kan zetten met een helder voorbeeld.

[Zinnetjes als het mes snijdt zichzelf niet, vuur brandt zichzelf niet, de afwasborstel wast zichzelf niet af, verzoenen me met het leven: je kent jezelf niet, je ervaart alleen innerlijk, een ander kent jou. Het grote mysterie: ik heb wat ik wil, ik doe het, ik hoef niet te zoeken, waar zou je naar zoeken? het is al.]

***

Two reasons that you don’t really know what you want: 1. You have it. 2. You don’t know yourself, because you never can. The Godhead is never an object of it’s own knowledge. Just as a knife doesn’t cut itself, fire doesn’t burn itself, light doesn’t illumine itself. It’s always an endless mystery to itself. I don’t know… And this I don’t know uttered in the infinite interior of the spirit, this I don’t know is the same thing as, I love, I let go, I don’t try to force or control, it’s the same thing as humility.

And the principle is that anytime you as it were voluntarily let up control, in other words cease to cling to yourself, you have an access of power. Cause you’re wasting energy all the time in self-defense, trying to manage things, trying to enforce things to conform to your will. The moment you stop doing that that wasted energy is available.

Therefore, you are in that sense having that energy available, you are one with the divine principle, you have the energy. When you are trying, however to act as if you are God, that is to say you don’t trust anybody, and you are the Dictator, and you try to keep everybody in line, you lose the divine energy, cause what you are doing is simply defending yourself.

So then, the principle is the more you give it away, the more it comes back. Now, you say ‘I don’t have the courage to give it away – I’m afraid.’ And you can only overcome that by realizing, you better give it away because there’s no way of holding on to it. – Alan Watts

»