Er zijn catalogi van catalogussen.
Er zijn gedichten over gedichten.
Er zijn toneelstukken over acteurs gespeeld door acteurs.
Brieven vanwege brieven.
Woorden die dienen ter verklaring van woorden.
Hersenen bezig met het bestuderen van de hersenen.
Je hebt verdriet even aanstekelijk als een lach.
Papieren afkomstig uit de inzameling van oud papier.
Geziene blikken.
Naar naamvallen verbogen toevallen.
Grote rivieren met een belangrijke inbreng van kleine.
Bossen tot aan de rand begroeid met bos.
Machines bestemd om machines te maken.
Dromen die ons plotseling wakker maken.
Gezondheid onontbeerlijk voor herstel.
Trappen die net zo naar beneden gaan als naar boven.
Een bril om een bril te zoeken.
Het inademen en uitademen van de adem.
En desnoods van tijd tot tijd
het haten van de haat.
Want ten langen leste
wordt niet-weten niet-geweten
en zijn handen betrokken bij het wassen van handen.

Wisława Szymborska

(bij het googlen van google)

«