Elk mens heeft zijn eigen verte. Dat is de grens van wat hij ziet en wat hij niet ziet. – Gerrit Krol